Advertise Box

Tashrif Isim Fail
NOTIMBANGANCONTOHARTINYADHOMIRMENUNJUKANDIPERGUNAKAN UNTUKPRAKATA
1فهو فاعلفهو ناصرPenolongهوغائب-مذكر-مفرد1 orang-Lali2-Tidak KelihatDia L
2فهما فاعلانفهما ناصرانPenolongهماغائبان-مذكر-إتنان2 orang-Lali2-Tidak KelihatDia Berdua L
3فهم فاعلونفهم ناصرونPenolongهمغائبون-مذكر-جمعLebih 2 Orang-Lali2-Tidak KelihatMereka L
4فهى فاعلةفهى ناصرةPenolongهىغائبة-مأنث-مفردة1 orang-Perempuan-Tidak KelihatanDia P
5فهما فاعلتينفهما ناصرتينPenolongهماغائبتين-مأنث-مفردة2 Orang-Perempuan-Tidak KelihatanDia Berdua P
6فهن فواعلفهن نواصرPenolongهنغائبين-مأنث-جمعBanyak-Perempuan-Tidak KelihatanMereka P
7أفعل ماأنصرماNolong Sesuatuأنامتكلم وحدةPembicara SendiriSaya
8أفعلهأنصرهNolongnyaأنامتكلم وحدةPembicara SendiriSaya
9وأفعل بهوأنصر بهMenolng Padanyaأنامتكلم وحدةPembicara SendiriSaya
10نفعل ماننصرماNolong Sesuatuنحنمتكلم مع الغيرPembicara BanyakKami
11نفعلهننصرهNolongnyaنحنمتكلم مع الغيرPembicara BanyakKami
12ونفعل به وننصربهMenolng Padanyaنحنمتكلم مع الغيرPembicara BanyakKami


MATAN ALFIYAH IBNU MALIK

Pengunjung

free counters